Persondataforordning

Persondataforordning - GDPR

 

Med de nye EU-regler omkring personlige oplysninger, ønsker BæksBus at du føler dig sikker og tryg, når du handler med os. Derfor nedenstående information om formål med at dine personlige oplysninger indsamles, opbevares og anvendes, samt oplysninger om dine rettigheder.

Formål, opbevaring og anvendelse:

 

BæksBus er dataansvarlig for dine oplysninger, og dermed ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Det kan være personlige data som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. De personlige oplysninger vil kun blive anvendt i nødvendigt omfang til registrering af tilmeldinger, passagerlister, køresedler samt fremsendelse af faktura. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de parsondata, der findes nødvendige.

 

Som kunde har du altid ret til at få oplyst hvilke data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes altid ret til at få rettet eller slettet data samt rettighed til at trække samtykket tilbage.

Klage over behandling af personoplysninger

 

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til:

Datatilsynet, Borgergade 28. 5, 1300 København K. Mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig

 

BæksBus dataansvarlig bogholder kan kontaktes på: bb@baeksbus.dk eller tlf. 97895300.

Bæks Bus Håndværkervænget 15 Ramme 7620 Lemvig Tlf.: +45 9789 5300 CVR:2846 7435 bb@baeksbus.dk

 

 

Copyright © Bæks Bus 2013 Webmaster

Telefon +45 9789 5300 bb@baeksbus.dk